Graafinen suunnittelu Pirjo Leirimaa

Graafinen suunnittelu Pirjo Leirimaa, yrittäjänä 2000–

InnoTyöverkko osuuskunta, graafisena suunnittelijana ja kouluttajana 1994–2000

Kalevalamainos, Jyväskylä, graafisena suunnittelijana 1987–93

Adsek, Tampere, visuaalisena suunnittelijana 1985–86

Tampereen Taucher, mainospiirtäjänä 1983, 1984

Lahden taide- ja käsiteollisuus­oppilaitos, graafisen suunnittelun linja 1982–84


Kouluttajana eri yrittäjäkursseilla 1994 alkaen, mm. Jyväskylän yliopiston
täydennyskoulutuskeskus ja avoin yliopisto, Jaiko, Jyväskylän ammattikorkea-
koulu, Porin ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kristillinen opisto
(graafinen suunnittelu sekä siihen liittyvä atk, graafisten käyttöliittymien
ulkoasun suunnittelu, markkinointi­viestintä, julkaisun tuottaminen)